Ara
  • Sinan Ayık

Ticaret Bakanlığı Influencer Kılavuzu

Uzun bir süredir influencer pazarlama üzerindeki yönetmelik eksikliğinin hem influencerlar hem de markalar için büyük bir sorun olduğunu yazılarımızda paylaşıyoruz. Avrupa’da ve Dünya’nın farklı bölgelerinde bu durum nispeten tam olarak yasallaştırılmasa da çözüldü. Bu ülkelerin bakanlıklar, reklam denetleme kurulları veya sivil toplum örgütlerinin bazı etik standart rehberleri oluşturdu ve bu rehberlere uymayan influencerlar daha az tercih edilmeye ve dolayısıyla sayıları gittikçe azalmaya başladı. Ülkemizde de bu süreç 7 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının influencerlar için belirli standartlar getiren bir kılavuz yayınlaması ile başladı.


Kılavuz markalara, ajanslara ve influencerlar’a yol gösterme amacıyla hazırlandı. Kılavuzda, sosyal medya hesabından kendisine ya da reklam verene ait bir malın, hizmetin satışını veya kiralanmasını sağlayan, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek, ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunan dünyada "influencer" olarak kabul gören kişiler, "sosyal medya etkileyicileri" olarak tanımlandı.


Genel olarak bakıldığında bu kılavuzda örtülü reklamlar yasaklandı.Artık influencerların paylaşımında bir reklam varsa açık bir şekilde belirtilmesi gerekecek. Buna ek olarak marka ile influencerin arasındaki ilişkinin şeffaf bir şekilde tüketicilere anlatılması ve gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Yazının devamı gayet açık ve net bir şekilde olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın (2021), “Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicileri için kılavuz yayımladı “ yazısından değiştirilmeden alınmıştır.


- Influencer deneyimlemeden tavsiye edemeyecek

Sosyal medya etkileyicisi, henüz deneyiminin bulunmadığı bir mal veya hizmete ilişkin tüketiciler nezdinde o mal veya hizmeti onaylayacak ya da deneyimlediği algısı yaratacak şekilde ticari reklam amacıyla paylaşım yapamayacak.

Influencerlar, bir mal veya hizmete ilişkin ilgili mevzuata aykırı olacak şekilde sağlık beyanında, nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanmayan, ispatı mümkün olmayan bilimsel araştırma ve test sonuçları hakkında iddialarda bulunamayacak.


- Filtre kullandığını açıkça belirtecek

Kılavuzda, influencerların diğer yükümlülükleri de şöyle sıralandı:

"Doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşları tarafından sunulan mal veya hizmetlere yönlendirmede bulunamaz, bu mal veya hizmetlerin tanıtımını yapamaz. Kendisine reklam veren tarafından hediye edilmiş bir mal veya hizmeti satın aldığı izlenimi oluşturamaz. Bir mal veya hizmetin ticari reklamına ilişkin herhangi bir reklam verenden maddi kazanç, ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet gibi faydalar sağladığı süre boyunca kendisinin sadece bir tüketici olduğu izlenimi oluşturamaz. Herhangi bir malın ticari reklamında, efekt veya filtreleme uygulamalarını kullanması durumunda görüntünün filtrelendiğini açıkça belirtecek. Sosyal medya aracılığıyla bir mal veya hizmet hakkında iletişim kurmak için sistematik olarak sahte ya da var olmayan kimlikleri toplu olarak oluşturamaz, kullanamaz."


- "Daha fazla oku" seçeneğine tıklamadan reklam olduğu anlaşılacak

YouTube ve Instagram TV gibi video paylaşım mecralarında yapılan reklamlarla canlı yayın niteliğinde olan paylaşımlarda, videoda sürekli veya videonun başlığında ya da açıklama kısmında, ilgili reklamın geçeceği bölümün başında tüketicileri "daha fazla oku" gibi bir alanı tıklamak zorunda bırakmadan yazılı, sözlü olarak videonun reklam niteliğinde olduğu, reklam verenlerin isim ve unvanı, influencerların bu hizmeti dolayısıyla ücret ya da hediye aldığı bilgileri yer alacak.

Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında fotoğrafın, mesajın içinde, altında ya da açıklamalarında reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biriyle beraber, kılavuzda belirtilen etiketlerden veya açıklamalardan en az birine yer verilecek. Aynı şekilde Podcast yayınlarında da bu bilgilendirmeler yapılacak.


Snapchat ve Instagram hikâyeleri gibi içeriğin yalnızca kısa süreliğine görülebildiği reklamlarda; paylaşım süresince reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biri ile "#Reklam", "#Reklam/Tanıtım", "@[Reklam veren] ile iş birliği" gibi etiketlere de yer verilecek.

Söz konusu kılavuzda influencerların kullanması üzerine reklam verenler de sosyal medya etkileyicilerini bu kılavuz ve ilgili kanun hükümleri hakkında bilgilendirmek, bu kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmesi için çaba göstermek ve ihlallere karşı önlem almak ile sorumlu kılındı.


Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşu olarak sosyal medya etkileyicilerinin her biri, bu kılavuz maddelerine uyum konusunda ayrı ayrı sorumlu tutuldu.


Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın (2021), “Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicileri için kılavuz yayımladı, https://www.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-bakanligi-sosyal-medya-etkileyicileri-icin-kilavuz-yayimladi


5 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör